Pages

Saturday, February 21, 2009

Cataracts-Few interesting types

Any opacity of the lens or loss of transparency of the lens that causes diminution or impairment of vision is called Cataract.

christmas tree cataract

  • Oil Drop Cataract  -In Galactosemia.Accumulation of dulcitol (galactose reduction product) within the lens cells leads to increased intracellular osmotic pressure and fluid influx into the lens.Early cataracts reversible with dietary restriction of galactose. Zonular or nuclear opacity with increased refractive power of the nuclear portion causes an "oil droplet" appearance on retroillumination. 

oil droplet cataract

  • Cerulean (blue-dot) cataract -Down's syndrome.

blue dot cataract

  • Rosette Cataract -Traumatic origin.

traumatic cataract

  • Snow Storm or Snow Flake Cataract -In Diabetes . 

snowflake cataract 

  • Sunflower Cataract -In Wilson’s Disease .

snow flower cataract

  • Polychromatic luster-bread crumb appearance -Complicated cataract .

polychromatic lustre 

  • Zonular cataract or Lamellar cataract  (Cataract with riders) -the most common type of Congenital cataract .

lamellar cataract

  • Morgagnian cataract - one type of Hypermature senile cataract . The cortex has turned into milky liquid and the nucleus is displaced inferiorly. 

morganiancataract 

  • Glass Blower’s Cataract -Due to Infrared irradiation.

5 comments:

Anonymous said...

really nice photographs. especially the oildrop and sunflower cataract... didn find such clear pics of them any where else.

Anonymous said...

beautiful pics... keep it up...

SHK said...

Excellent compilation .. keep up the good work . The pictures are excellent .

Anonymous said...

very clear pictures

Dinh Ha said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
lý thuyết trò chơi trong kinh tế học
đức phật và nàng audio
hồ sơ mật dinh độc lập audio
đừng hoang tưởng về biển lớn ebook
chiến thắng trò chơi cuộc sống ebook
bước nhảy lượng tử
ngồi khóc trên cây audio
truy tìm ký ức audio
mặt dày tâm đen audio
thế giới như tôi thấy ebook

“Tiễn khách.” Ân Nguyên Đạo trầm giọng quát. Trong Lòng âm thầm cười lạnh, con gái ta thật là, vì nó, vì chồng tương lai của nó, mà mất đi cơ hội diệt trừ đối thủ.

Phúc bá sớm đã mang theo thị vệ Tổng Đốc Phủ, kéo Lý Trì ra ngoài.

“A… người nào đắc tội với hiền tế của Tổng đốc, còn không phải xui xẻo sao?.” Ân Nguyên Đạo nhìn sau lưng Lý Trì mắng.

Sau khi Vương Đức Vọng đem binh phù giao cho nhi tử, còn tưởng rằng hắn nhiều nhất mang đi mấy trăm binh lính, ai biết tên ăn bám này muốn dọa chết người, đem toàn bộ hai ngàn binh mã đi. Đang khi hắn còn đang lo âu, thì Tổng Đốc Phủ bên kia đã phát ra quân lệnh.
Thấy Ân Nguyên Đạo đích thân phát quân lệnh, Vương Đức Vọng cuối cùng cũng bớt căng thẳng. Bản thân vội vàng cũng làm như vậy, cũng phát ra quân lệnh. Cho dù cấp trên có điều tra, cũng sẽ không xuất hiện ra vấn đề gì.

“Ân Nguyên Đạo à Ân Nguyên Đạo, không nghĩ ngươi sẽ buông tha ta. Xem ra chuyện cùng Lưu Phong kết thân phải hành động nhanh hơn mới được.” Vương Đức Vọng không ngốc, hắn biết rất rõ ràng Ân Nguyên Đạo tại sao buông tha hắn. Hết thảy nguyên nhân đều do Lưu Phong. Chính hắn ngày đó đã nói với Vương Bảo Nhi, tương lai người có khả năng bảo vệ Vương gia chỉ có Lưu Phong. Hắn quyết định ngày mai sẽ gặp Tĩnh Vương gia để xem chuyện hai nhà kết thông gia rốt cuộc có khả năng hay không?”

Sau khi Lưu Phong trở lại Phượng Viên Di Hồng Viện thì trời cũng đã khuya. Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh Nhi cũng đang ngủ say tại Tây Sương Phòng. Bạch Vũ vẫn đang lăng xăng làm việc. Gần đây, quan hệ của Lưu Phong và nàng không được tốt. Lại không có cách nào quản được nàng.

Post a Comment