Pages

Friday, February 27, 2009

Onodi cell & Haller cell

Onodi cell(sphenoethomoid cell):

 • This is formed by lateral and posterior pneumatization of the most posterior ethmoid cells over the sphenoid sinus.
 • Because the Onodi cells are posterior ethmoid cells that are positioned superolateral to the sphenoid sinus ,the optic nerve & carotid artery may often course through the lateral aspect of onodi cell instead of sphenoid sinus proper.
 • Kainz and Stammberger defined an Onodi cell as a posterior ethmoid cell with an endoscopically visible bulge of the optic canal.

onodi cell

 • The vulnerability of the optic nerve with or without the presence of an Onodi cell is further compounded by the thin lamina papyracea in the posterior ethmoid area .
 • This anatomic variation is found in 8-14% of cases according to studies using CT in association with recent developments in endoscopic sinus surgery.
 • The presence of Onodi cells increases the chance that the optic nerve and/or carotid artery would be exposed (or nearly exposed) in the pneumatized cell.
 • The optic nerve, and more rarely, the internal carotid artery, may be exposed within or lie immediately adjacent to such an air cell.
 • During endoscopic sinus surgery attempts to localise the sphenoidal sinus via instrumentation through the posterior most ethmoidal air cells can lead to optic nerve, and even, internal carotid artery, injury.

Haller cell (infraorbital cell or infraorbital extension of ethmoid cell):

 • The Haller cell is usually situated below the orbit in the roof of the maxillary sinus.(i.e., in the orbital floor).

haller cell

 • It occurs in 10% of people.
 • It is a pneumatized ethmoid cell that projects along the medial roof of the maxillary sinus.
 • As it is closely related to ethmoidal infundibulum enlarged Haller cells may contribute to narrowing of the ethmoidal infundibulum and recurrent sinus disease.

haller cell

16 comments:

Anonymous said...

excellent information.very well explained

Anonymous said...

wonderful piece of info

pranjal said...

wonderful information

Anonymous said...

good illustration

Anonymous said...

thank you so much. its cool.yimechachihu!

Timothy said...

Very nice.......

Anonymous said...

good work keep posting

mangala said...

thanx for d info...

Anonymous said...

good illustrations with associated clinical significance,thanx

Anonymous said...

Thanks

ENT Saeed said...

a lot of thanks,excellent information with good image

dr.satish said...

superb......vvvv goog explanation

Anonymous said...

great

Anonymous said...

Thank you for explaining these cells so clearly and succinctly.

naresh said...

Perfectly pierced my questions!!!!!!

Dinh Ha said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
lý thuyết trò chơi trong kinh tế học
đức phật và nàng audio
hồ sơ mật dinh độc lập audio
đừng hoang tưởng về biển lớn ebook
chiến thắng trò chơi cuộc sống ebook
bước nhảy lượng tử
ngồi khóc trên cây audio
truy tìm ký ức audio
mặt dày tâm đen audio
thế giới như tôi thấy ebook

“Chờ một chút.” Lưu Phong đột nhiên gọi Bạch Thọ.

- Đại nhân, người hãy thong hả dừng bước, không cần đợi ba ngày, ta bây giờ có thể trả lời người luôn.

Bạch Thọ xoay người lại, mục quang sáng rực, nói:

- Công tử, ta nhắc cho ngươi biết, chuyện này còn có ẩn ý bên trong, ta hy vọng người không trong lúc nhất thời bồng bột mà trả lời, nếu không sau này hối hận cũng không kịp.

Quả nhiên là muốn hù dọa đại ca, Vương Bảo Nhi thấy Bạch Thọ uy bức Lưu Phong, cả giận chen vào:

- Đại nhân, giữa ban ngày ban mặt, chúng ta không đáp ứng không lẽ đại nhân muốn cưỡngđoạt?

Vương Bảo Nhi sống lêu lổng vất vưởng đã nhiều năm nay, bây giờ mới cảm thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa, đang chuẩn bị thăng hoa, đương nhiên không cam tâm nhìn Thiên Thượng Nhân Gian bị người khác thôn tính.


Ha ha con lừa này xem ra cũng có vài phần đảm khí, không giống như con người của hắn trước kia nữa
Đóa Đóa nhìn thấy Lưu Phong, vội bước lên nghênh tiếp:

- Công tử, người đã đến rồi, tiểu thư mấy hôm này đều trong ngóng công tử. Người mau vào đi.

“Ha ha, thật vậy sao?” Lưu Phong cười nói:

- Đóa Đóa, lần trước thiếu chút nữa đã bị ngươi hại chết.

Lưu Phong đang ám chỉ chuyện lần trước Đóa Đóa cùng Ân Tố Tố đánh lừa hắn, cũng may là hắn cơ trí hơn người, nếu không mối nhân duyên này e là không tốt rồi.

Post a Comment